Missie en Visie


Visie

OH Drongen is een familiale club die waarden en kwaliteit hoog in het vaandel draagt en waar discriminatie not done is.

OHD wil met de seniors sportief excelleren zonder daarbij de lange termijn van de club uit het oog te verliezen, voor de jeugd moet het een kennismaking met het minivoetbal zijn en de mogelijk tot eigen ontwikkeling met als mogelijks eindpunt de seniors.

Bij de OHD-jeugd moeten we de wil hebben en de uitdaging aangaan om minivoetbal en veldvoetbal met elkaar te verzoenen, laten zien dat er geen concurrentie is maar dat het wel complementair kan zijn.


Op clubniveau streven we naar een continue werking door een optimale werking/werkverdeling en met mensen met een hart voor OHD.

OHD wil een onafhankelijke club zijn met open communcatie, democratisch en waar geen ego's thuis zijn.


Missie

Het beoefenen van nationaal en regionaal (jeugd)minivoetbal in clubverband en in de toekomst misschien damesminivoetbal.

Een club die zijn spelers laat ontwikkelen op minivoetbalgebied.

Met aandacht voor onze maatschappelijke rol, inclusief, waarbij teamgeest en clubsfeer voorop staan.

Waarbij spelers nadien binding houden met de club als (jeugd)trainer, afgevaardigde, bestuurslid, sponsor, medewerker of supporter.


Filosofie

Sport gaat om winst en verlies, verlies moet je nemen en eruit leren om een volgende stap te zetten.


Waarden

  • Sportiviteit heerst boven resultaat (Fair Play)
  • Respect voor anderen, we zijn inclusief
  • Opleiding jeugd boven resultaat

“ Voetbal speel je met je hoofd, want de bal is vlugger dan je benen. ”

- Johan Cruyf -