Bestuurswijziging Minivoetbalclub Opel Haeck Drongen

Het bestuur van Minivoetbalclub Opel Haeck Drongen zal vanaf het seizoen 2023/2024 een gevoelige wijziging ondergaan. Onze penningmeester Norbert Mastelinck, G.C. Jan De Vleeschouwer, voorzitter Eddy De Moor en wedstrijdafgevaardigde van de eerste ploeg Willy Maes besloten aan het einde van het seizoen 2022/2023 een stap opzij zetten om de instroom van jongere bestuursleden mogelijk te maken. Dit besluit werd reeds begin november 2022 genomen, maar we hebben besloten om dit niet meteen naar buiten te brengen om in alle sereniteit te kunnen werken aan ons project Opel Haeck Drongen 2.0.

Met veel fierheid kan ik jullie nu vertellen dat we inmiddels in een eindfase zijn beland en dat de nieuwe structuur en taakverdelingen duidelijk zijn. De vrijgekomen functies zullen worden ingevuld door Thierry Simoens (nieuwe voorzitter), Frank Rasschaert (nieuwe G.C.) en Tom Debacker (nieuwe penningmeester). De alom gewaardeerde bestuursleden Geert Larnoe (jeugdsecretaris) en Walter Maebe (jeugdcoördinator) blijven op post. Als ondersteuning van onze vernieuwde bestuursgroep zal ook gewerkt worden met specifieke projectteams.

Het is belangrijk om te benadrukken dat we de uitstap van de oudere bestuursleden niet als een verlies zien, omdat zij deel zullen uitmaken van onze externe adviesgroep. Hun ervaring en kennis blijven dus zeker behouden voor onze club. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat de verjonging van onze bestuursgroep voor nieuwe ideeën en inzichten zal zorgen.

Ik wil graag Geert Larnoe, Thierry Simoens en Walter Maebe bedanken voor het opstellen van het stappenplan en ook de uittredende bestuursleden voor hun medewerking aan het nieuwe project. En natuurlijk een heel speciale vermelding voor Tom Debacker, die bereid was om deze transitie te leiden.

Op structureel en organisatorisch vlak hebben we de voorbije maanden uitstekend werk geleverd, onder andere met een betere verdeling van de workload. Belangrijk is ook dat het DNA van onze club behouden zal blijven. De komende maanden zullen we deze wijzigingen bij alle betrokken instanties officieel maken.

Ik kijk met veel vertrouwen en enthousiasme uit naar de verdere ontwikkeling van onze club onder de vleugels van onze vernieuwde bestuursgroep. Ik ben er trouwens van overtuigd dat Minivoetbalclub Opel Haeck Drongen een mooie toekomst tegemoet gaat.

Met sportieve groeten,

Eddy De Moor

Erevoorzitter, uittredend voorzitter Minivoetbalclub Opel Haeck Drongen


“ Voetbal speel je met je hoofd, want de bal is vlugger dan je benen. ”

- Johan Cruyf -